מסחרי תאגידים וחברות

למשרד ניסיון בהקמה של חברות ובליווי משפטי שוטף (הסכמי יסוד, העברת מניות, רישום שעבודים, שינוי שם חברה, דיווחים שוטפים ומיוחדים לרשם החברות וכיו"ב).​

דותן לוי - משרד עו